[1]
Titis Arifiana, “Indeks”, J Jamu Indo, vol. 5, no. 3, Nov. 2020.